Fasády

Fasády

Naše firma provádí zateplené i nezateplené fasádní systémy.

Provádíme fasády jak rodinných tak i bytových domů, s dodávkou kompletního stavebního materiálu. Veškeré námi používané systémy jsou certifikované, kvalitní a odzkoušené. Díky dodržování technologických postupů docílíme nejvyšší možnou úsporu při vytápění. Samozřejmostí je také možnost volby finálního barevného odstínu omítky. Nabízíme mnoho barevných odstínů fasád v různé zrnitosti. Pro dosažení vysokých požadavků na teplenou ochranu budov, provádíme několik variant zateplování.

Nabízíme tyto druhy vnějších omítek

  • zateplovací systém s izolační vrstvou z pěnového polystyrenu nebo minerální vaty
  • systém na bázi vápenocementových lehčených omítek a vrchní probarvené omítky různé zrnitosti

Zateplovací systém

Zateplený fasádní systém se skládá z tepelného izolantu, výztužné skelné tkaniny, stěrkového tmelu a povrchové úpravy. Jako tepelný izolant může být zvolen fasádní polystyren, nebo materiál z minerálních vláken orientovaných kolmo či podélně. Vrchní šlechtěná omítka může mít požadovanou barevnost, případně je možné nanést barevný nátěr na neutrální barvu omítky.

Vápenocementová lehčená omítka (jádro) a vrchní omítka

Vápenocementové jádro zhotovujeme zejména z omítky s extrémně nízkým vnitřním pnutím. Nejčastěji používáme omítku Hasit 655. Vrchní šlechtěná omítka může mít, stejně jako u zateplovacího systému, požadovanou barevnost, případně je možné nanést barevný nátěr na neutrální barvu omítky.

TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST

  • přípojka elektrické energie 380V, jištění 25C
  • přípojka vody

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image